Atelier

Nieuwbouw.

Nieuwbouwinstrumenten (violen en altviolen) worden alleen in opdracht vervaardigd.

Reparatie - restauratie

Wij kunnen alledenkbare reparaties aan uw strijkinstrument in ons atelier uitvoeren. Meestal is het goed mogelijk een redelijk precieze opgave te doen van de uiteindelijke kosten; een prijsopgave is altijd kosteloos en vrijblijvend.

Schadeherstel

Voor schade aan instrumenten die vermoedelijk op een verzekering kan worden verhaald, maken wij een schaderapport met opgave van de benodigde werkzaamheden, de restauratiekosten en het mogelijk ontstane waardeverlies.

Restauratiefilosofie

Bij restauraties aan oude instrumenten proberen wij zo veel mogelijk recht te doen aan wat de maker oorspronkelijk bedoelde. Het uiteindelijke resultaat moet echter een bruikbaar en goed bespeelbaar instrument zijn.

Voor veel voorkomende reparaties hebben wij een tarievenlijst