Atelier

In mijn atelier voer ik al het denkbare aan reparaties, restauraties en onderhoud aan violen, altviolen, celli en strijkstokken uit. Ik beschik hiervoor over alle noodzakelijke kennis, gereedschappen en materialen. 

Doorgaans is het stellen van een diagnose en/of het maken van een prijsopgave kosteloos, tenzij er erg veel tijd mee gemoeid is. Desgewenst wordt een prijsopgave op papier gezet. Uitgangspunt bij reparaties en restauraties is een goed speelbaar instrument, met respect voor traditie en esthetiek. Het op verzoek uitvoeren van slechts een deel van het door mij voorgestelde en geadviseerde werk kan worden geweigerd wanneer dit mijns inziens een slecht eindresultaat zal opleveren, d.w.z. ik verbind mijn naam niet aan half werk.

Taxaties van instrumenten geef ik uitsluitend af voor verzekeringsdoeleinden en alleen wanneer ik de vereiste expertise bezit voor het instrument in kwestie: in bepaalde gevallen zal ik daarom naar een collega of expert verwijzen.

Houtvoorraadhoutvoorraad

Tarievenlijst