Over Snaren

Achtergrondfinformatie over snaren voor strijkinstrumenten

darmsnaren
Darm van een schaap is het traditionele materiaal voor snaren. Op Barokinstrumenten worden nog steeds
onomwonden darmsnaren gebruikt. Darmsnaren voor moderne strijkinstrumenten hebben doorgaans een
omwikkeling van metaal. De kern van darmsnaren bestaat uit een of meer geprepareerde, in elkaar
gedraaide dunne repen schapedarm. Darmsnaren hebben over het algemeen een mooie, ronde, gedragen
toon, altijd afhankelijk van het instrument en de speler. Eventuele nadelen kunnen de grote gevoeligheid
voor temperatuurwisselingen en veranderingen in de luchtvochtigheid en de wat beperkte houdbaarheid zijn.
Tot op zekere hoogte kunnen darmsnaren op hetzelfde instrument gecombineerd worden met snaren van
andere materialen.

kunststof snaren
Sinds enige tientallen jaren zijn kunststof snaren (Perlon of Nylon) sterk in opmars. Kunststofvezels vormen
de kern van deze snaren, omwikkeld met metaal. Snaren met een kern van koolstofvezel of een z.g.
composietmateriaal zijn een nog nieuwere ontwikkeling. Kunststofsnaren zijn minder gevoelig voor
schommelingen in luchtvochtigheid en temperatuur. Klank en toon bij kunststofsnaren verschillen per merk
en type nogal sterk. Om de optimale snarencombinatie te vinden moet per speler en instrument nogal wat
worden geexperimenteerd. Veel kunstsofsnaren worden in meerdere dikten c.q. sterkten geleverd.

stalen snaren
Stalen snaren zijn tot aan de intrede van kunststof het enige alternatief voor Darm geweest. Er zijn twee
soorten te onderscheiden: snaren met een massieve kern en snaren met een kern van in elkaar gedraaide
dunne staaldraadjes. Staalsnaren hebben hun eigen timbre en karakter. Stalen snaren hebben weinig last
van temperatuurswisselingen, zijn doorgaans goedkoper en gaan relatief lang mee. Staalsnaren vragen
soms een aanpasing van de hoogte van de kam vanwege de lagere elasticiteit van het kernmateriaal.

omwikkeling van snaren
Voor de omwikkeling van snaren wordt een veelheid van metaalsoorten en legeringen gebruikt. Aluminium
(laag gewicht) wordt veel gebruikt, evenals zilver (hoger gewicht). Ook goud, titanium, wolfram (tungsten),
nikkel, chroomstaal, koper en tin komen voor. Bijna altijd bestaat de wikkeling uit een minuscuul bandje. Bij
veel snaren wordt in meerdere lagen gewikkeld.

sterkte - dikte
De meeste snaren zijn in verschillende diktes of sterktes leverbaar. Darmsnaren zelfs in 4 of 5 sterkten,
aangeduid met een getal als 15 1/4 of 16 3/4. Kunststof- en staalsnaren worden doorgaans in zacht (weich,
dolce, faible, soft), midden (mittel, moyen, medium) en hard (stark, forte, strong) geleverd. Uitgangspunt bij
de meeste merken is de middelste sterkte. Klinkt die te hard of te scherp, dan kan een dunnnere / zachtere
snaar uitkomst bieden. Geeft een snaar te weinig volume, dan kan worden gegrepen naar een dikkere snaar.

het gebruik van fijnstemmers
Stalen snaren kunnen eigenlijk uitsluitend in combinatie met fijnstemmers worden bespeeld. Aan te raden is
een speciaal staartstuk (snarenhouder) met ingebouwde fijnstemmers, omdat een houten staartstuk met
meerdere aangeschroefde fijnstemmers te veel gewicht oplevert en dat kan nadelig zijn voor de toon.
Bovendien werken ingebouwde stemmers veel beter en zijn ze gemakkelijker in gebruik. Kunststof snaren
kunnen zonder problemen met fijnstemmers worden gebruikt. Bij darmsnaren hebben fijnstemmers geen zin;
ze reageren hoegenaamd niet op fijnstemmers.

allergie en corrosie
Allergie voor een van de metaalsoorten komt bij sommige mensen voor. Nog vaker komt het voor dat snaren
sterk worden aangetast door huidzuur en/of transpiratie. Sommige spelers hebben hier veel last van.
Aluminium-omwikkelde snaren zijn hiervoor het meest gevoelig. Een beperkt aantal snaartypen is in plaats
van een alu-omwikkeling, ook met een chroomstaalwikkeling leverbaar.

inspelen
Snaren bereiken meestal pas na enige tijd hun optimale toon- en klankprestaties. Afhankelijk van het
kernmateriaal duurt het ook enige tijd voordat een snaar niet meer in toonhoogte zakt en steeds moet
worden bijgestemd.

algemene opmerkingen
De levensduur van snaren wordt ernstig bekort door losschietende (of te vast zittende) sleutels, scherpe
fijnstemmers, te grote of te kleine groeven in bovenzadel en/of kam, te hoge stemming etc. Het is verstandig
om reservesnaren in koffer of etui mee te nemen, maar het aanhouden van grote voorraden is niet
verstandig, omdat de kwaliteit van snaren met de tijd achteruit gaat.
Hebt u vragen over een specifiek snaarprobleem en kunt u hier of in de webwinkel van bert boon vioolbouw het antwoord
niet vinden, stel uw vraag per mail of nog liever bel ons tijdens kantooruren.